โรงเรียนดงพลองพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวประภัสสร หยาดไธสง เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา