โรงเรียนดงพลองพิทยาคม ได้รับมอบหมายให้เป็นสถานที่ในการจัดการแข่งขัน การประกวด TO BE NUMBRE ONE IDOL ระดับอำเภอแคนดง ประจำปี 2567

วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนดงพลองพิทยาคม ได้รับมอบหมายให้เป็นสถานที่ในการจัดการแข่งขัน การประกวด TO BE NUMBRE ONE IDOL ระดับอำเภอแคนดง ประจำปี 2567 โดยมี นายสิทธิกร มณีเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนดงพลองพิทยาคม เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนดงพลองพิทยาคม ได้เข้าร่วมรับชมและให้กำลังใจผู้เข้าประกวด TO BE NUMBRE ONE IDOL ผลการประกวด มีผู้เข้าแข่งขันที่ได้เป็นตัวแทนนักเรียนไปประกวดในรอบคัดเลือกระดับจังหวัด จากโรงเรียนดงพลองพิทยาคม จำนวน 2 คน และนักเรียนโรงเรียนแคนดงพิทยาคม จำนวน 2 คน