โรงเรียนดงพลองพิทยาคม ร่วมทำบุญสร้างฐานองค์พระพุทธรูปพระพุทธเมตตาอำเภอแคนดง

วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567 นายสิทธิกร มณีเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนดงพลองพิทยาคม พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนดงพลองพิทยาคม ได้ร่วมทำบุญสร้างฐานองค์พระพุทธรูปพระพุทธเมตตาอำเภอแคนดง โดยมีนายสนทนา ชัญถาวร นายอำเภอแคนดง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และประชาชนในพื้นที่ตำบลดงพลอง ร่วมแห่องค์พระพุทธรูป พระพุทธเมตตาอำเภอแคนดง เพื่อให้ประชาชนและโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลดงพลองและผู้มีจิตศรัทธาร่วมกราบไหว้และขอพร