โรงเรียนดงพลองพิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ นักการภารโรง