โรงเรียนดงพลองพิทยาคม ได้มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 22 มกราคม 2567 นายสิทธิกร มณีเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนดงพลองพิทยาคม พร้อมด้วย นางสาวเกวลิน สุทธิไชยา รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงพลองพิทยาคม ได้มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ที่ทาง สพฐ.ได้คัดเลือกจาก ระบบคัดกรองข้อมูลปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ที่ได้รับทุนในครั้งนี้ จำนวน 73 ทุน