โรงเรียนดงพลองพิทยาคม ขยายเวลาการรับสมัครนักการภารโรง

ขยายเวลาการรับสมัครนักการภารโรง 🎙📣

  • รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 – 19 กุมภาพันธ์ 2567 ตามวันและเวลาราชการ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567
  • ดำเนินการคัดเลือกในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
  • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพร้อมทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567